חינוך

בגיל הרך
בשדה נחום פועלים גני ילדים ופעוטונים אשר מעניקים חינוך קיבוצי איכותי וערכי.
לאורך השנה מתקיימות בקיבוץ פעילויות רבות אשר מנוהלות על ידי צוות מקצועי.
הפעילות הבלתי פורמאלית זמינה גם בחופשות ולאחר שעות הלימודים.

בי"ס יסודי
ילדי שדה נחום מתחנכים בבית הספר היסודי "רימון" – 8 דק' נסיעה בהסעה של המועצה האזורית.

בי"ס תיכון
תלמידי שדה נחום לומדים בבית החינוך "גאון הירדן דרכא" – 10 דק' נסיעה בהסעה של המועצה האזורית.
חשוב לציין ששיעורי הזכאות לבגרות בקרב בוגרי המועצה האזורית עמק המעיינות (ובכללם כמובן בוגרי שדה נחום)
גבוהים מהממוצע הארצי ועומדים על כ-75% ועולים מידי שנה.

חינוך חברתי-קהילתי
הפעילויות הבלתי פורמאליות זמינות בכל השנה וגם בחופשות חגים וקיץ.
כמו כן, הילדים משתתפים בחוגים מגוונים במתנ"ס עמק המעיינות.